Voorkeurmateries

DBRN Business Law adviseert voornamelijk in de hieronder vermelde materies. Deze lijst is echter niet limitatief en DBRN Business Law beschikt over een uitgebreid netwerk van experten in diverse materies. Heeft u een vraag die niet direct gevat wordt onder één van de vermelde expertisedomeinen, aarzel dan niet om DBRN Business Law te contacteren, dan zoeken wij graag samen met u naar een oplossing die zo goed mogelijk aansluit bij uw juridische behoeften.

DBRN Business Law begeleidt haar cliënteel onder meer in de volgende aangelegenheden:

 • Juridische begeleiding bij overnames, fusies en splitsingen en andere aandelentransacties
 • Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, obligatiehouders, derde partijen, ...
 • Begeleiden van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen
 • Corporate governance
 • Corporate housekeeping
 • Opstellen en nazicht diverse commerciële overeenkomsten
 • Begeleiding bij het opzetten van distributiekanalen en commerciële samenwerkingen
 • Overdracht van activa
 • e-commerce
 • begeleiding bij commerciële onderhandelingen
 • Insolventieprocedures, beslagmaatregelen, opvolging bij faillissementen
 • Begeleiding bij diverse commerciële geschillen (niet-concurrentiebeding, handelshuur, handelsagentuur, commissievergoedingen, enz..)
 • ...
 • Opstellen en nazicht diverse kredietovereenkomsten, beheersovereenkomsten, zekerheden
 • Begeleiding bij financieelrechtelijke geschillen
 • Overdracht van verzekeringsportefeuilles, begeleiding bij het opzetten van commissiestructuren
 • Begeleiding bij geschillen met verzekeraars, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsnemers
 • Advisering in het pensioenrecht (aanvullende pensioenen)
 • Opstellen en nazicht van aannemings- en architectenovereenkomsten
 • Begeleiding bij bouwgeschillen (aansprakelijkheid aannemer, aansprakelijkheid architect, aankoop woning, vastgoedmakelaars, bouwovertredingen)
 • Begeleiding bij expertises
 • Begeleiding bij huurgeschillen en geschillen tussen mede-eigenaars
 • Coördinatie en opvolging van transacties en advisering in diverse jurisdicties
 • Algemeen contract management en juridische risico analyse van uw commerciële activiteiten

Kies voor een directe aanpak van uw jurdische problemen